Ο τύφος: Αιτίες, συμπτώματα, διάγνωση, θεραπεία και πρόληψη

Ο τύφος: Αιτίες, συμπτώματα, διάγνωση, θεραπεία και πρόληψη

On

Ο τύφος είναι ασθένεια που προκαλείται από βακτηρίδια. Υπάρχουν δύο τύποι βακτηριδίων που προκαλούν τύφο. και πρόκειται για τις Ricketsia typhi και τις Ricketsia prowazewkii. Ο τύφος δεν πρέπει να συγχέεται με τον τυφοειδή πυρετό που είναι μια διαφορετική κατάσταση. Ο τυφοειδής πυρετός προκαλείται από διάφορα είδη…